Over C&A

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
C&A is niet alleen uit bedrijfsbelang gericht op de klant: C&A neemt ook de verantwoording voor het welzijn van haar klanten, en draagt een maatschappelijk steentje bij op verschillende manieren.

C&A Gedragscode
De C&A Gedragscode geldt voor alle leveranciers van C&A. Deze code bepaalt dat kinderarbeid voor C&A onaanvaardbaar is. Alle leveranciers van C&A zijn verplicht de oorsprong voor het katoen dat wordt gebruikt voor de fabricage van C&A producten voor te leggen.

SOCAM
Een gedragscode is van geen enkele waarde zolang deze niet in de praktijk wordt toegepast. Daarom heeft C&A SOCAM opgericht; een operatief onafhankelijke onderneming die met ervaren, internationale inspecteurs werkt. SOCAM kondigt de inspecties nooit van te voren aan. Indien de gedragscode ernstige wijze geschonden wordt, wordt het contract geschorst en de toeleverancier in staat gesteld om de nodige correcties aan te brengen, voordat de zakenrelatie weer opgenomen wordt.


Sociale projecten
Projecten voor de markten voor de toeleveranciers
In 1996 richtte C&A een organisatie op die samenwerkt met locale partners ter ondersteuning van opleidings- en gezondheidsprogramma’s. Het C&A Initiative for Social Development (C.I.S.D.) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het omzetten van een reeks duurzame projecten om minder bedeelde mensen te helpen. Zo wonen meer dan 250 kinderen in weeshuizen die met financiële steun van C&A gebouwd werden. Meer dan 1500 kinderen hebben de mogelijkheid een goede opvoeding en opleiding te krijgen (velen van hen waren in illegale activiteiten verwikkeld), en nog veel meer kinderen hadden voordeel van gezondheidsprogramma’s, die met financiële hulp van C&A voor uitrusting en gekwalificeerd medisch personeel, in het leven geroepen konden worden.


Terre des hommes
In 1999 is C&A een coöperatie met “Terre des Hommes” – Duitsland gestart. Terre des Hommes is een hulporganisatie die zich toespitst op kinderen en op de ondersteuning van verschillende projecten in verschillende landen. Daartoe behoren o.a. school- en opleidingsprojecten.


Bio Cotton

C&A biedt steeds meer kleding aan die gemaakt is van Biokatoen. Een modische collectie die op natuurlijke en milieuvriendelijke wijze geproduceerd. De Biokatoen voldoet volledig aan de eisen van de Europese Commissie op het gebied van organische landbouw. Organische landbouw helpt het ecologisch evenwicht van de grond te herstellen. Ook wordt met organische landbouw voorkomen dat mensen die in de organische landbouw werken, blootgesteld worden aan chemische bestrijdingsmiddelen op de katoenplantages.

Het Merk
Geschiedenis
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Er zijn geen vacatures beschikbaar.